Lokacija

Službeno sjedište Tekop Nove je na adresi:
Flanatička 29, 52100 Pula

Poslovna aktivnost se odvija u pogonu.
Molimo da sva korespondencija i otprema robe bude adresirana na:

Tekop Nova
Trg 1. istarske brigade br. 2
52100 Pula

Upute