Galerija

  • Proizvodnja
Proizvodnja

Radna odjeća

Školske kute

Dan žena

Posjeta Sarajevu

Službeni posjet Udruge OSVIT Fondu za rehabilitaciju Federacije BiH

Filantropija

Posjet izložbi u muzejsko-galerijskom prostoru "Sveta srca" u Puli.

10. Forum BPW Danube net

Pula, hotel Park Plaza, 04. - 05. 2016.