Lokacija

Poslovna aktivnost se odvija u pogonu.
Molimo da sva korespondencija i otprema robe bude adresirana na:

Zaštitna radionicaTekop Nova
Trg I. istarske brigade br. 2
52104 Pula