Poziv za dostavu ponuda 2021

za provedbu postupka nabave novih tehnologija i poslovnih procesa namijenjene za opremanje te izgradnju ili širenje poslovnog prostora na lokaciji Trg I istarske brigade 2 u Puli, naručitelja Zaštitne radionice Tekop Nova, u cilju zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Razno

1. Rješenje o imenovanju povjerenstva
2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – NINKOVIĆ
3. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – JELOVAC
4. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZUBIĆ