Poziv za dostavu ponuda 2021-2022

za provedbu postupka nabave novih tehnologija i poslovnih procesa namijenjene za opremanje te izgradnju ili širenje poslovnog prostora na lokaciji Trg I istarske brigade 2 u Puli, naručitelja Zaštitne radionice Tekop Nova, u cilju zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Putem Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutella Pola, ostvarila je pravo na dodjelu posebnih sredstava za pokriće svih ili dijela troškova, a koja služe za nabavu novih tehnologija i opreme, te izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) prostora zaštitne radionice, a sve u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa, u ukupnom iznosu 3.464.483,68 kn. Dodijeljena posebna sredstava putem provedbe programa u razdoblju do 36 mjeseci od dana nabave novih tehnologija i opreme te izgradnje, širenja ili obnove prostora zaštitne radionice za koju su odobrena sredstva, a najkasnije do 20. ožujka 2023. godine.

Kontakt osoba; ravnateljica Mihaela Zubić
Web site (stranica): www.tekop-nova.hr
Email: info@tekop-nova.hr, mihaela.zubic@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Link: www.zosi.hr

Poziv 1

1. Poziv za dostavu ponude – STROJEVI I OPREMA ZA TEKSTIL
2. Izmjena poziva za dostavu ponude – STROJEVI I OPREMA ZA TEKSTIL
3. Obavijest o odabranom ponuditelju

Poziv 2

1. Poziv za dostavu ponuda SE i PTV
2. Troškovnik SE i PTV
3. Obavijest o odabranom izvođaču

Poziv 3

1. Poziv za dostavu ponuda – praona
2. Obavijest o odabranom ponuditelju

Poziv 4

1. Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
2. Troškovnik
3. Obavijest o odabranom izvođaču

Poziv 5

1. Poziv za dostavu ponude – Praona nadopuna
2. Obavijest o odabranom ponuditelju

Razno

1. Rješenje o imenovanju povjerenstva
2. Dopuna Rješenja o imenovanju Povjerenstva
3. Korigirano Rješenje Povjerenstva
4. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – NINKOVIĆ
5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – JELOVAC
6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZUBIĆ
7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – SUBOŠIĆ