Poziv za dostavu ponuda 2022-2023

za provedbu postupka nabave novih tehnologija i poslovnih procesa namijenjene za opremanje te izgradnju ili širenje poslovnog prostora na lokaciji Trg I istarske brigade 2 u Puli, naručitelja Zaštitne radionice Tekop Nova, u cilju zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Putem Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutella Pola, ostvarila je pravo na dodjelu posebnih sredstava za pokriće svih ili dijela troškova, a koja služe za nabavu novih tehnologija i opreme, te izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) prostora zaštitne radionice, a sve u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa, u ukupnom iznosu 2.533.146,61 kn. Dodijeljena posebna sredstava putem provedbe programa u razdoblju do 36 mjeseci od dana nabave novih tehnologija i opreme te izgradnje, širenja ili obnove prostora zaštitne radionice za koju su odobrena sredstva, a najkasnije do 3. travnja 2023. godine.

Kontakt osoba; ravnateljica Mihaela Zubić
Web site (stranica): www.tekop-nova.hr
Email: info@tekop-nova.hr, mihaela.zubic@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Link: www.zosi.hr

Poziv 1
1. Poziv za dostavu ponude – OSOBNO VOZILO
2. Obavijest o odabiru – OSOBNO VOZILO

Poziv 2
1. Poziv za dostavu ponude – PRAONA
2. Obavijest o odabiru – PRAONA

Poziv 3
1. Poziv za dostavu ponuda – RADOVI
2. Troškovnici
3. Obavijest o odabiru – RADOVI

Obavijest o odabiru ponuda
1. Obavijest o odabiru – STROJEVI I OPREMA
2. Obavijest o odabiru – IT SUSTAV
3. Obavijest o odabiru – VATROOTPORNI ORMAR
4. Obavijest o odabiru – KLIPNI KOMPRESOR
5. Obavijest o odabiru – PROJEKTI I TROŠKOVNICI
6. Obavijest o poništenju – NADZOR

Ostalo
1. Rješenje o imenovanju povjerenstva 11-2022
2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZUBIĆ
3. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – STANČIR
4. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – KRIZMANIĆ-MARJANOVIĆ
5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – SUBOŠIĆ