Promohotel 2013

Tekop Nova sudjeluje na Promohotelu, međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam. Promohotel će se održati u Poreču, u dvorani Žatika, od 20.03.2013. do 23.03.2013. godine.

Sajam nam omogućuje promociju naših mnogobrojnih proizvoda od radne odjeće do suvenira. Nadamo se poslovnom kontaktu sa privrednicima koji su zainteresirani za naše proizvode i usluge, te također da se upoznamo sa novim proizvodima i idejama koje će nam koristiti u našem daljenjem radu.

Posjetite nas na sajmu Promohotel i upoznajte se sa našim proizvodnim novitetima.

Odgovori