Tijela ustanove

UPRAVNO VIJEĆE:

Slobodan Kapor, predsjednik Upravnog vijeća; predstavnik osnivača Saveza samostalnih sindikata Hrvatske

Sonja Joksimović, članica; predstavnica osnivača Grada Pule

Elena Božac Čujić, članica; predstavnica osnivača Istarske Županije

POSLOVODSTVO USTANOVE:

Uprava

Mihaela Zubić, Ravnateljica
Mail: mihaela.zubic@tekop-nova.hr

Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Opći i tehnički poslovi

Mirjana Ružnjak, voditeljica općih i tehničkih poslova
Mail: mirjana.ruznjak@tekop-nova.hr

Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Proizvodnja

Berina Mujkić, voditeljica proizvodnje
Mail: berina.mujkic@tekop-nova.hr

Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Komercijala

Melanija Burić-Brenko, komercijalistica
Mail: melanija.buric.brenko@tekop-nova.hr

Alma Marić, referentica nabave
Mail: alma.maric@tekop-nova.hr

Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Opći podaci:

Mail: info@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598