Tijela ustanove

UPRAVNO VIJEĆE:

Slobodan Kapor, predsjednik Upravnog vijeća; predstavnik osnivača Saveza samostalnih sindikata Hrvatske

Jasna Jaklin Majetić, članica; predstavnica osnivača Grada Pule

Elena Božac Čujić, članica; predstavnica osnivača Istarske Županije

POSLOVODSTVO USTANOVE:

Uprava

Mihaela Zubić, Ravnateljica
Mail: mihaela.zubic@tekop-nova.hr

Nada Puškar, Pomoćnica ravnateljice
Mail: nada.puskar@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Opći i tehnički poslovi

Mirjana Ružnjak, voditeljica općih i tehničkih poslova
Mail: mirjana.ruznjak@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Proizvodnja

Berina Mujkić, voditeljica proizvodnje
Mail: berina.mujkic@tekop-nova.hr

Komercijala

Roberto Lacković Čulik, komercijalist
Mail: roberto.lackovic.culik@tekop-nova.hr

Alma Marić, nabava
Mail: alma.maric@tekop-nova.hr

Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598

Opći podaci:

Mail: info@tekop-nova.hr
Tel: 052 222 875
Fax: 052 500 598