Tekop Nova

Zaštitnu radionicu Tekop Nova, ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovali su 15. srpnja 2003. godine Istarska županija, Grad Pula i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Registrirana je 19. rujna 2003. godine pri Trgovačkom sudu u Rijeci i upisana u Sudski registar pod brojem Tt-03/2450-3, MBS 040187757.

Ustanova je pravna osoba sa statusom zaštitne radionice osnovane u svrhu zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, sukladno posebnom zakonu i započela je sa radom u svibnju 2004. godine. Sada je u ustanovi zaposleno 36 djelatnika, od čega 20 zaposlenih ima status osobe s invaliditetom. Osnovna djelatnost je proizvodnja radne i zaštitne odjeće.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a zastupa je i predstavlja ravnateljica.

Odabirom Tekop Nove kao poslovnog partnera na najbolji mogući način pokazujete svoju humanost i društvenu odgovornost i izravno pomažete u osiguranju zapošljavanja naših sugrađana s invaliditetom.

Naši proizvodi
Galerija fotografija